Публічна інформація

У звязку з оновленням системи безпеки деякі посилання GoogleDisc можуть бути оновлені


КАРАНТИН


ЗАГАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ


СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ


ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС


НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ


НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ


ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА


ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ


ПРАКТИКА


САМОВРЯДУВАННЯ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


УМОВИ ДОСТУПНОСТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ДЛЯ НАВЧАННЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 


СКЛАД КЕРІВНИХ ОРГАНІВ


ПЕРЕЛІК ВАКАНТНИХ ПОСАД


ЗВІТНІ ТА ФІНАНСОВІ ДОКУМЕНТИ


РЕЗУЛЬТАТИ ЩОРІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ


НОРМАТИВНО-УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ


ВИСНОВКИ ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ 

З АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ


ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ

E-mail для коментування освітньо-професійних програм 

 opp.yakistosvitu@gmail.com


Вичерпний перелік (акредитованих та неакредитованих) освітніх програм з розподілом ліцензованих обсягів, за якими планується здійснювати набір у відповідному році вступної кампанії 


АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА


САМООЦІНЮВАННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ


РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРУ ЕЛЕКТРОННИХ ВЕРСІЙ ПІДРУЧНИКІВ


ОГОЛОШЕННЯ


СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ ЗВО


Щорічне оцінювання науковопедагогічних і педагогічних працівників ЗВО 

 

РЕЗЕРВНІ КОПІЇ ДОКУМЕНТІВ:

Поділитися з друзями
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія